Argymhellion Terfynol ar gyfer Rhondda Cynon Taf wedi'i cyhoeddi

25/03/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 25 Mawrth 2020.

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i dudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.