Adendwm Cynigion Drafft Wrecsam

24/02/20

Mae'r Comisiwn wedi sylwi fod gwall efo ein Cynigion Drafft ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Dywedodd fod y nifer o Gynghorwyr yng Nghyngor Cymuned Rhosllannerchrugog yn 15, mae'r rhif cywir yn 18. Mae’r Comisiwn hefyd wedi sylwi nad ydy ein hadroddiad cynigion drafft am Fwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnwys y trefniadau ôl-ddilynol am Gyngor Cymuned Abenbury. Rydym nawr wedi cywiro'r gwall, ac mae copi newydd o'r adroddiad at https://cffdl.llyw.cymru/adolygiadau/01-20/cynigion-drafft-bwrdeistref-sirol-wrecsam