Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Fynwy Wedi Ei Cyhoeddi

31/01/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer cymuned Sir Fynwy a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 31 Ionawr 2019

 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

 

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.