16/01/18

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion. Yr awr mae’r Comisiwn yn gyhoeddi ei Cynigion Drafft.

Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 23 Ionawr 2018, ac yn cau ar 16 Ebrill 2018.

Bydd y Comisiwn yn ystyried unrhyw sylwadau a gânt yn ofalus cyn paratoi eu Cynigion Terfynol i'w cyflwyno i Llywodraeth Cymru.