25/01/17

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r Ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Os oes gennych unrhyw sylwdau ynglŷn â'r arolwg, a fyddech cystal â'u cyflwyno erbyn 23 Chwefror 2017.

Bydd y Comisiwn yn ystyried unrhyw sylwadau a gânt yn ofalus cyn paratoi eu Cynigion Terfynol i'w cyflwyno i Llywodraeth Cymru.