Newyddion

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer cymuned Sir Fynwy a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 31 Ionawr 2019

 

31/01/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

30/01/19

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion. Yr awr mae’r Comisiwn yn gyhoeddi ei Cynigion Drafft.

16/01/18

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

03/01/18

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Tor-faen gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

01/08/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Benfro gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

31/07/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

10/02/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

26/01/17

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r Ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

25/01/17

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ein dogfen Arolygon o Ffiniau Tua'r Môr: Polisi ac Arfer,a luniwyd gan ragweld y bydd prosiectau ynni newydd o fewn dyfroedd tiriogaethol Cymru, sy’n golygu y byddai angen newid ffiniau tua’r môr i’w dod â nhw i mewn i ardaloedd prif gyngor.

18/01/17