Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi gofyn i'r Comisiwn lunio rhaglen newydd o arolygon etholiadol i'w cwblhau o fewn y tymor llywodraeth leol nesaf

23/06/16

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Llywodraeth Leol Cymru wedi cyhoeddi ei Gynigion Terfynol ar gyfer ei arolwg o Drefniadau Etholiadol yn Castell-nedd Port Talbot.

31/03/16

Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi penderfynu i peidio gwneud Gorchmynion i weithredu’r adolygiadau etholiadol sydd heb eu gweithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys

04/01/16