Newyddion

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 23 Mai 2019.

 

23/05/19

Mae swydd wag cadeirydd y Comisiwn nawr yn fyw ar wefan Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru.

 

10/05/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi dadansoddiad o effeithiau ymestyn yr etholfraint ac ystyried effaith bosibl estyniad o’r fath ar arolygon etholiadol y Comisiwn.

07/05/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

25/04/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn y dyfodol.

10/04/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 10 Ebrill 2019.

10/04/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

02/04/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Powys a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Mawrth 2019.

21/03/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer cymuned Sir Fynwy a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 31 Ionawr 2019

 

31/01/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

30/01/19