Newyddion

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Y Fflint yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

28/08/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Awst 2019.

 

21/08/19

Mae sylw’r Comisiwn wedi cael ei dynnu tuag at camddealltwriaeth dros yr arolwg rydym yn cynnal yn Rhondda Cynon Taf a’r effaith y gall ein Cynigion Drafft eu gael ar yr awdurdod.

16/08/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Ynys Mon yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

 

19/07/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Awst 2019.

17/07/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn y dyfodol.

 

11/07/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Benfro a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 11 Gorffennaf 2019.

 

11/07/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn y dyfodol.

19/06/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ddinbych a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 19 Mehefin 2019.

 

19/06/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 31 Mai 2019

31/05/19