Newyddion

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 10 Ebrill 2019.

10/04/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

02/04/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Powys a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Mawrth 2019.

21/03/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer cymuned Sir Fynwy a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 31 Ionawr 2019

 

31/01/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

30/01/19

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion. Yr awr mae’r Comisiwn yn gyhoeddi ei Cynigion Drafft.

16/01/18

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

03/01/18

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Tor-faen gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

01/08/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Benfro gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

31/07/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

10/02/17