Newyddion

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn y dyfodol.

 

11/07/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Benfro a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 11 Gorffennaf 2019.

 

11/07/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn y dyfodol.

19/06/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ddinbych a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 19 Mehefin 2019.

 

19/06/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 31 Mai 2019

31/05/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 23 Mai 2019.

 

23/05/19

Mae swydd wag cadeirydd y Comisiwn nawr yn fyw ar wefan Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru.

 

10/05/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi dadansoddiad o effeithiau ymestyn yr etholfraint ac ystyried effaith bosibl estyniad o’r fath ar arolygon etholiadol y Comisiwn.

07/05/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

25/04/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn y dyfodol.

10/04/19