Newyddion

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

10/02/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

26/01/17

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r Ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

25/01/17

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ein dogfen Arolygon o Ffiniau Tua'r Môr: Polisi ac Arfer,a luniwyd gan ragweld y bydd prosiectau ynni newydd o fewn dyfroedd tiriogaethol Cymru, sy’n golygu y byddai angen newid ffiniau tua’r môr i’w dod â nhw i mewn i ardaloedd prif gyngor.

18/01/17

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ein dogfen Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer gyfredol ar gyfer y rhaglen i arolygu ardaloedd y 22 prif gyngor mewn da bryd ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 2022.

15/11/16

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi gofyn i'r Comisiwn lunio rhaglen newydd o arolygon etholiadol i'w cwblhau o fewn y tymor llywodraeth leol nesaf

23/06/16

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Llywodraeth Leol Cymru wedi cyhoeddi ei Gynigion Terfynol ar gyfer ei arolwg o Drefniadau Etholiadol yn Castell-nedd Port Talbot.

31/03/16

Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi penderfynu i peidio gwneud Gorchmynion i weithredu’r adolygiadau etholiadol sydd heb eu gweithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys

04/01/16