Newyddion

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Dinas Casnewydd yn y dyfodol.

09/01/20

I helpu’r symudiad i system ffôn Newydd, mae’r Comisiwn wedi ychwanegu rhif cyswllt 02921 055 521. Gall y rhif bresennol 02920 464 819 gael ei ddefnyddio hefyd.

18/11/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn y dyfodol.

 

12/11/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 29 Hydref 2019.

29/10/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 02 Hydref 2019. 

02/10/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Y Fflint yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

28/08/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Awst 2019.

 

21/08/19

Mae sylw’r Comisiwn wedi cael ei dynnu tuag at camddealltwriaeth dros yr arolwg rydym yn cynnal yn Rhondda Cynon Taf a’r effaith y gall ein Cynigion Drafft eu gael ar yr awdurdod.

16/08/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Ynys Mon yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

 

19/07/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Awst 2019.

17/07/19