Newyddion

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 05 Tachwedd 2020

05/11/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 05 Tachwedd 2020.

 

05/11/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 14 Hydreff 2020.

09/10/20

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

15/09/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cygnor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 20 Awst 2020.

 

20/08/20

Mae sylw’r Comisiwn wedi cael ei dynnu tuag at camddealltwriaeth dros yr arolwg rydym yn cynnal yn Caerffili a’r effaith y gall ein Cynigion Drafft eu gael ar yr awdurdod.

18/06/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Ynys Mon yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

16/06/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Y Fflint a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 16 Mehefin 2020. 

16/06/20

Mae swyddfa'r Comisiwn yn parhau i fod ar gau. Pan fydd y swyddfa'n ailagor bydd yr holl sylwadau a anfonir trwy'r post yn cael eu prosesu yn ôl marc post. Rydym yn parhau i ymgysylltu ag Awdurdodau Lleol ynglyn a'r ymgynghoriadau gohiriedig a chyhoeddi argymhellion terfynol.

11/05/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 25 Mawrth 2020.

25/03/20