Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

30/01/19

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion. Yr awr mae’r Comisiwn yn gyhoeddi ei Cynigion Drafft.

16/01/18

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

03/01/18

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Tor-faen gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

01/08/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Benfro gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

31/07/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

10/02/17

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

26/01/17

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r Ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

25/01/17

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ein dogfen Arolygon o Ffiniau Tua'r Môr: Polisi ac Arfer,a luniwyd gan ragweld y bydd prosiectau ynni newydd o fewn dyfroedd tiriogaethol Cymru, sy’n golygu y byddai angen newid ffiniau tua’r môr i’w dod â nhw i mewn i ardaloedd prif gyngor.

18/01/17

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ein dogfen Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer gyfredol ar gyfer y rhaglen i arolygu ardaloedd y 22 prif gyngor mewn da bryd ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 2022.

15/11/16