Newyddion

Mae sylw’r Comisiwn wedi cael ei dynnu tuag at camddealltwriaeth dros yr arolwg rydym yn cynnal yn Caerffili a’r effaith y gall ein Cynigion Drafft eu gael ar yr awdurdod.

18/06/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Ynys Mon yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

16/06/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Y Fflint a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 16 Mehefin 2020. 

16/06/20

Mae swyddfa'r Comisiwn yn parhau i fod ar gau. Pan fydd y swyddfa'n ailagor bydd yr holl sylwadau a anfonir trwy'r post yn cael eu prosesu yn ôl marc post. Rydym yn parhau i ymgysylltu ag Awdurdodau Lleol ynglyn a'r ymgynghoriadau gohiriedig a chyhoeddi argymhellion terfynol.

11/05/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 25 Mawrth 2020.

25/03/20

Mae swyddfa y Comisiwm ar gau hyd y gellir rhagweld ac mae'r holl staff yn gweithio oddi gartref. Ni fyddwn yn gallu ymateb i sylwadau a anfonir trwy'r post ond byddwn yn defnyddio'r marc post fel y dyddiad derbyn pan gânt eu prosesu. Diolch am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth.

24/03/20

Mae'r Comisiwn wedi sylwi fod gwall efo ein Cynigion Drafft ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Dywedodd fod y nifer o Gynghorwyr yng Nghyngor Cymuned Rhosllannerchrugog yn 15, mae'r rhif cywir yn 18.

24/02/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bro Morgannwg  yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

13/02/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Caerffili  yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

16/01/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Dinas a Sir Caerdydd yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

14/01/20