Newyddion

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Mae diwygiadau i ffiniau wardiau Cyngor Sir Gaerfyrddin yn parhau ar ôl i lywodraeth Cymru penderfynu derbyn a chadarnhau argymhellion Comisiwn

08/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDL

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Rhondda Cynon Taf yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Demo

24/06/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDL

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Abertawe yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisi

24/06/21

Mae'r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans MS, wedi datgan y canlynol heddiw (16 Mehefin):

16/06/21

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 05 Chwefror 2021.

 

05/02/21

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Fynwy y dyfodol.

 

10/12/20

Mae systemau TG y Comisiwn bellach wedi eu drwsio. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a achosir.

 

07/12/20

Ar hyn o bryd rydym yn wynebu materion technegol ac ni allwn dderbyn e-byst a galwadau ffôn. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa ac yn gobeithio bod yn ôl ar-lein cyn gynted â phosibl.

04/12/20

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

11/11/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar XX XX XX.

 

05/11/20