Newyddion

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Fynwy y dyfodol.

 

10/12/20

Mae systemau TG y Comisiwn bellach wedi eu drwsio. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a achosir.

 

07/12/20

Ar hyn o bryd rydym yn wynebu materion technegol ac ni allwn dderbyn e-byst a galwadau ffôn. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa ac yn gobeithio bod yn ôl ar-lein cyn gynted â phosibl.

04/12/20

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

11/11/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar XX XX XX.

 

05/11/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 05 Tachwedd 2020

05/11/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 05 Tachwedd 2020.

 

05/11/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 14 Hydreff 2020.

09/10/20

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

15/09/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cygnor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 20 Awst 2020.

 

20/08/20