Newyddion

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn chwilio am 3 Comisiynydd a Chadeirydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gomisiynydd, fe ddarganfyddwch yr holl fanylion angenrheidiol yn y dogfennau a'i hatodir.

14/09/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC.

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Sir Benfro yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Co

10/09/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC.

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Sir Ddinbych yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion

10/09/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Merthyr Tudful yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion

13/08/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Ceredigion yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Com

13/08/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC.

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Powys yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiw

22/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Wrecsam yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisi

22/07/21

Welsh Government accepts LDBCW recommendations

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Le

15/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDL

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Bro Morgannwg yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffini

15/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Castell-nedd Port Talbot yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn ar

15/07/21