Newyddion

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i 

14/06/22

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i 

14/06/22

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i 

14/06/22

Wrth ymateb i adroddiad y Pwyllgor Diwygio’r Senedd, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol i Gymru:

30/05/22

Mae’r Comisiwn yn nodi’r datganiad ar y cyd gan y Prif Weinidog Mark Drakeford ac Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price (10 Mai).

10/05/22

Mae system e-bost y Comisiwn i lawr ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio i ddatrys y mater.

Gellir cysylltu â ni dros y ffôn (02920 464819) ar gyfer unrhyw ymholiadau brys.

04/04/22

Llywodraeth Cymru yn gwneud ei benderfyniad olaf ar newid ffiniau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei benderfyniad ar Arolwg Etholiadol Sir y Fflint, gan ddod â’r newidiadau mwyaf sylweddo

15/10/21