Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bro Morgannwg  yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

13/02/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Caerffili  yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

16/01/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Dinas a Sir Caerdydd yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

14/01/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Dinas Casnewydd yn y dyfodol.

09/01/20

I helpu’r symudiad i system ffôn Newydd, mae’r Comisiwn wedi ychwanegu rhif cyswllt 02921 055 521. Gall y rhif bresennol 02920 464 819 gael ei ddefnyddio hefyd.

18/11/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn y dyfodol.

 

12/11/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 29 Hydref 2019.

29/10/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 02 Hydref 2019. 

02/10/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Y Fflint yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

28/08/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Awst 2019.

 

21/08/19