Skip to content

Penodi Prif Weithredwr newydd

Penodi Prif Weithredwr newydd

Cyhoeddodd Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, ar 15 Hydref fod Shereen Williams MBE wedi'i phenodi fel Prif Weithredwr newydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Datganiad i’r Wasg.

Mae’r Prif Weithredwr presennol, Steve Halsall, yn ymddeol a bydd yn trosglwyddo’r rôl i Mrs Williams ar ddechrau mis Ionawr 2019