Skip to content

Arolwg Etholiadol Sir Ceredigion - Adroddiad Cynigion Drafft.

Arolwg Etholiadol Sir Ceredigion - Adroddiad Cynigion Drafft.

Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion.

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion. Yr awr mae’r Comisiwn yn gyhoeddi ei Cynigion Drafft.

Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 23 Ionawr 2018, ac yn cau ar 16 Ebrill 2018.

Bydd y Comisiwn yn ystyried unrhyw sylwadau a gânt yn ofalus cyn paratoi eu Cynigion Terfynol i'w cyflwyno i Llywodraeth Cymru.

Dolenni perthnasol

Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
Dogfennau sy'n perthyn i'n rhaglen bresennol o arolygon etholiadol a fydd yn arolygu pob un o'r 22 o ardaloedd prif gynghorau Cymru rhwng 2017 a 2021.
Arolygon sy’n ceisio cyflawni cydraddoldeb etholiadol a chynnal buddion llywodraeth leol effeithiol a chyfleus ar gyfer ei hetholwyr.