Skip to content

Arolwg o'r Ffiniau Tua'r Môr Bae Abertawe - Ymgynghoriad Cychwynnol.

Arolwg o'r Ffiniau Tua'r Môr Bae Abertawe - Ymgynghoriad Cychwynnol.

Arolwg o ran o'r ffin rhwng Ffiniau Tua'r Môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r Ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Os oes gennych unrhyw sylwdau ynglŷn â'r arolwg, a fyddech cystal â'u cyflwyno erbyn 23 Chwefror 2017.

Bydd y Comisiwn yn ystyried unrhyw sylwadau a gânt yn ofalus cyn paratoi eu Cynigion Terfynol i'w cyflwyno i Llywodraeth Cymru.

Dolenni perthnasol

Arolwg o ran o'r ffin rhwng Ffiniau Tua'r Môr Cyngor Dinas a Sir Anertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.
Dogfennau sy'n perthyn i'n rhaglen bresennol o adolygu ffiniau.
Arolygon sy'n edrych ar  trefniadau ardaloedd y Prif Cynghorau (ffiniau Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol).