Skip to content

Polisi ac Arfer wedi ei Gyhoeddi

Polisi ac Arfer wedi ei Gyhoeddi

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ein dogfen Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer gyfredol ar gyfer y rhaglen i arolygu ardaloedd y 22 prif gyngor mewn da bryd ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 2022.

Yn dilyn y Datganiad Ysgrifenedig a wnaed gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 23 Mehefin 2016, mae’r Comisiwn wedi adolygu’r ddogfen Polisi ac Arfer i fodloni’r rhwymedigaethau fel y’u pennir mewn deddfwriaeth.

Mae’r ddogfen Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer yn amlinellu amserlen arfaethedig y Comisiwn ar gyfer cynnal yr arolygon o brif gynghorau Cymru; ei bolisi ar Faint Cynghorau; a’r polisïau a gweithdrefnau y bydd yn eu cymhwyso wrth gynnal yr arolygon.

Dolenni perthnasol

Arolygon sy’n ceisio cyflawni cydraddoldeb etholiadol a chynnal buddion llywodraeth leol effeithiol a chyfleus ar gyfer ei hetholwyr.
Dogfennau sy'n perthyn i'n rhaglen bresennol o arolygon etholiadol a fydd yn arolygu pob un o'r 22 o ardaloedd prif gynghorau Cymru rhwng 2017 a 2021.
Datganiad a waned gan Ysgrifennydd y Cabinet.