Skip to content

Ffiniau Cymunedol Castell-Nedd Port Talbot wedi ei gyhoeddi.

Ffiniau Cymunedol Castell-Nedd Port Talbot wedi ei gyhoeddi.

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Llywodraeth Leol Cymru wedi cyhoeddi ei Gynigion Terfynol ar gyfer ei arolwg o Drefniadau Etholiadol yn Castell-nedd Port Talbot.
Mae yna newidiadau i 16 o'r 31 cymuned yn Ninas a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.  Mae'r rhain yn cynnwys newidiadau i ffiniau allanol y cymunedau canlynol:
 • Aberafan
 • Baglan
 • Llansawel
 • Cwmafon
 • Margam
 • Margam Moors
 • Onllwyn
 • Port Talbot
 • Dwyrain Sandfields
 • Blaendulais
 • Tai-Bach
 Mae’r  awgrymiadau yn yr adroddiad yn agored i’r cyhoedd ymgynghori arnynt hyd at 11 Mai 2016.

Dolenni perthnasol

Ffiniau Cymunedol yn Sirol Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot.