Newyddion

Rhif cyfeirnod

247122

Cyflog

£21,300 - £24,630

Gradd swydd

Swyddog Gweinyddol

Math o gontract

Parhaol

Math o rôl

Cefnogaeth Weinyddol / Gorfforaethol

Patrwm gweithio

Llawn amser

28/10/22

Y Comisiwn yn nodi cynigion y Llywodraeth

Mae Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar weinyddu a diwygio etholiadol, a gyhoeddwyd ddoe (11 Hydref 2022) sy’n cynnwys sawl cynnig ar gy

12/10/22

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i 

14/06/22

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i 

14/06/22

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i 

14/06/22

Wrth ymateb i adroddiad y Pwyllgor Diwygio’r Senedd, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol i Gymru:

30/05/22

Mae’r Comisiwn yn nodi’r datganiad ar y cyd gan y Prif Weinidog Mark Drakeford ac Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price (10 Mai).

10/05/22

Mae system e-bost y Comisiwn i lawr ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio i ddatrys y mater.

Gellir cysylltu â ni dros y ffôn (02920 464819) ar gyfer unrhyw ymholiadau brys.

04/04/22