Canllawiau Arolygon Cymunedol 2022

26/09/22
Canllawiau

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi Canllawiau wedi'u diweddaru i Brif Gynghorau ar gynnal Arolygon Cymunedol.

Mae’r Canllawiau hyn wedi’u hanelu’n bennaf at Brif swyddogion y Cyngor a fydd yn gyfrifol am Adolygiadau, ond gall hefyd fod o ddiddordeb i Gynghorwyr ar lefel Cynghorau Sir neu Dref a Chymuned, Clercod Cynghorau Tref a Chymuned, a’r cyhoedd.

Mae'r Comisiwn wedi paratoi fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Canllawiau, ac mae'r fideo isod yn helpu i egluro'r cefndir i Arolygon Cymunedol.

Beth yw Cymuned?

Cliciwch yma i wylio ein fideo