Dadansoddiad o’r Estyniad i’r Etholfraint ar y Rhaglen Arolygon Etholiadol 2017

07/05/19
Canllawiau

Gofynnwyd i’r Comisiwn yn Lythyr Cylch Gwaith diwygiedig 2018/19 ddarparu dadansoddiad o effeithiau ymestyn yr etholfraint ac ystyried effaith bosibl estyniad o’r fath ar arolygon etholiadol y Comisiwn.

Y cynigion i’w rhoi gerbron y Senedd yw ymestyn yr etholfraint llywodraeth leol i gynnwys gwladolion tramor nad ydynt yn gymwys ar hyn o bryd i bleidleisio, ac i ostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Mae'r adroddiad isod yn rhoi dadansoddiad a chasgliadau'r Comisiwn. Cyflwynwyd yr adroddiad i Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2018.