Safonau Iaith Gymraeg

17/05/16
Corfforaethol

Mae'r safonau yma yn nodi sut y bydd y Comisiwn yn gweithredu'r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru.

Mae’r Comisiwn wedi penodi’r Gadeirydd yn Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg a bydd yn rhydd i weithio gyda staff y Comisiwn i gynyddu a gwella ein defnydd ar y Gymraeg.