14/02/14
Corfforaethol

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru heddiw wedi cyhoeddi ei Strategaeth Cyfathrebu. Mae’r Strategaeth yn osod allan sut fydd y  Comisiwn yn defnyddio eu cynhwysedd cyfathrebu a materion cyffoeus i sicrhau y byddai’n:
•    Cyrraedd ei rhwymedigaeth statudol i ymgynghori yn gyhoeddus fel rhan o waith adolygu.
•    Annog y cyflwyniad o dystiolaeth o ansawdd uchel i gynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau.
•    Hybu’r perthnasau positif ac adeiladol gyda phartneriaid sy’n dylanwadu ar waith y Comisiwn ac yn cryfhau boddhad y cwsmer.   

Mae safon y perthnasau rhwng y Comisiwn a’i phartneriaid a’r effeithiolrwydd o’i gyfathrebu gydag aelodau o’r cyhoedd yn allweddol i gyrraedd nodau ac amcenion y Comisiwn.

Mae’r Strategaeth Cyfathrebu yn cardanhau agwethau tywyn y Comisiwn sef annibyniaeth, tecwch, cadernid, tryloywder a chyfiawnder.

 

Lawrlwytho Dogfen