Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir a Dinas Casnewydd.
20/12/99
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
07/12/99
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Torfaen.
29/10/99
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont Ar Ogwr a Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
09/07/99
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
02/12/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
29/09/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd.
24/06/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
25/03/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
29/01/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
28/10/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
22/10/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
08/08/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir y Fflint.
27/06/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
30/05/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr.
16/05/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Powys.
14/03/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Caerffili.
12/02/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Abertawe.
19/11/96
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.
17/10/96
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
25/09/96