The commission conducts three types of review as follows (click the links for more information):

You can see all the reviews below or filter by type.

Arolygon Ffiniau
Siroedd Ceredigion a Phenfro yn ardal Cymuned Llandudoch.
19/12/01
Arolygon Ffiniau
Siroedd Caerfyrddin a Phenfro yn ardal Cymunedau Clynderwen a Gorllewin Llandysilio.
14/12/01
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
23/03/01
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistrefi Sirol Rhondda, Cynon, Taf a Bro Morgannwg yn ardal Cymunedau Llanharri, Pont-y-clun, Penllyn, Llanddunwyd a Phendeulwyn.
12/03/01
Arolygon Cymunedol
Cymuned Cynffig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
01/03/01
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe yn ardal Heol Pontardawe.
14/07/00
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
07/04/00
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Fynwy.
31/03/00
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ardal Tafarnaubach.
14/02/00
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir a Dinas Casnewydd.
20/12/99
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
07/12/99
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Torfaen.
29/10/99
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont Ar Ogwr a Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
09/07/99
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
02/12/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
29/09/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd.
24/06/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
25/03/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
29/01/98
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
28/10/97
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
22/10/97