Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Ffiniau
Sir Gaerfyrddin, Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Sir Powys.
19/03/04
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Aberhonddu a Llanfrynach yn Sir Powys.
01/12/03
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Sir Powys.
30/05/03
Arolygon Ffiniau
Arolwg o'r Siroedd Cadwedig Yng Nghymru.
15/11/02
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Ystum Taf a'r Eglwys Newydd, Llanisien a Llys-faen, a Threlái a Sain Ffagan Yn Ninas a Sir Caerdydd.
01/11/02
Arolygon Ffiniau
Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
11/04/02
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Llanbadarn Fynydd, Llanbister ac Abaty Cwmhir yn Sir Powys.
01/04/02
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Dyserth, Prestatyn, Rhuddlan a'r Rhyl yn Sir Ddinbych.
01/04/02
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistrefi Sirol Casnewydd a Thor-faen yn ardal Cymunedau Llantarnam, Malpas a Chaerllion.
15/03/02
Arolygon Ffiniau
Dinas a Sir Caerdydd a Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg yn ardal Ffordd Gyswllt Grangetown.
17/01/02
Arolygon Ffiniau
Siroedd Ceredigion a Phenfro yn ardal Cymuned Llandudoch.
19/12/01
Arolygon Ffiniau
Siroedd Caerfyrddin a Phenfro yn ardal Cymunedau Clynderwen a Gorllewin Llandysilio.
14/12/01
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
23/03/01
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistrefi Sirol Rhondda, Cynon, Taf a Bro Morgannwg yn ardal Cymunedau Llanharri, Pont-y-clun, Penllyn, Llanddunwyd a Phendeulwyn.
12/03/01
Arolygon Cymunedol
Cymuned Cynffig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
01/03/01
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe yn ardal Heol Pontardawe.
14/07/00
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
07/04/00
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Fynwy.
31/03/00
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ardal Tafarnaubach.
14/02/00
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir a Dinas Casnewydd.
20/12/99