Adolygiadau

Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.
29/09/08
Arolygon Ffiniau
Sir Powys a Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ardal Pontsticill.
15/07/08
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Ynys Môn.
01/04/08
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
01/02/08
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Powys.
01/07/07
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
13/03/07
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Blaenhonddan a Dyffryn Clydach ym Mwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot.
19/09/06
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Brackla a Choety Uchaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
01/08/05
Arolygon Ffiniau
Sir Ceredigion a Sir Benfro yn ardal Aberteifi a Chilgerran.
26/05/05
Arolygon Ffiniau
Sir Gaerfyrddin, Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Sir Powys.
19/03/04
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Aberhonddu a Llanfrynach yn Sir Powys.
01/12/03
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Sir Powys.
30/05/03
Arolygon Ffiniau
Arolwg o'r Siroedd Cadwedig Yng Nghymru.
15/11/02
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Ystum Taf a'r Eglwys Newydd, Llanisien a Llys-faen, a Threlái a Sain Ffagan Yn Ninas a Sir Caerdydd.
01/11/02
Arolygon Ffiniau
Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
11/04/02
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Llanbadarn Fynydd, Llanbister ac Abaty Cwmhir yn Sir Powys.
01/04/02
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Dyserth, Prestatyn, Rhuddlan a'r Rhyl yn Sir Ddinbych.
01/04/02
Arolygon Ffiniau
Bwrdeistrefi Sirol Casnewydd a Thor-faen yn ardal Cymunedau Llantarnam, Malpas a Chaerllion.
15/03/02
Arolygon Ffiniau
Dinas a Sir Caerdydd a Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg yn ardal Ffordd Gyswllt Grangetown.
17/01/02
Arolygon Ffiniau
Siroedd Ceredigion a Phenfro yn ardal Cymuned Llandudoch.
19/12/01