Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Benfro.
26/04/10
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
09/02/10
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
29/09/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
10/09/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
10/07/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
03/07/09
Arolygon Ffiniau
Siroedd Wedi'u Cadw Powys a Morgannwg Ganol yn ardal Pontsticill.
30/06/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
07/05/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Caerdydd.
24/02/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.
23/02/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe. Dyddiad cynrychiolaeth: 5 Rhagfyr 2008.
30/09/08
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.
29/09/08
Arolygon Ffiniau
Sir Powys a Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ardal Pontsticill.
15/07/08
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Ynys Môn.
01/04/08
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
01/02/08
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Powys.
01/07/07
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
13/03/07
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Blaenhonddan a Dyffryn Clydach ym Mwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot.
19/09/06
Arolygon Cymunedol
Cymunedau Brackla a Choety Uchaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
01/08/05
Arolygon Ffiniau
Sir Ceredigion a Sir Benfro yn ardal Aberteifi a Chilgerran.
26/05/05