Adolygiadau

Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Powys.
30/03/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
03/03/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Fynwy.
28/02/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd.
08/11/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
02/11/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
09/09/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
31/08/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir a Dinas Casnewydd.
31/08/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
31/08/10
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Benfro.
26/04/10
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
09/02/10
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
29/09/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
10/09/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
10/07/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
03/07/09
Arolygon Ffiniau
Siroedd Wedi'u Cadw Powys a Morgannwg Ganol yn ardal Pontsticill.
30/06/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
07/05/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Caerdydd.
24/02/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.
23/02/09
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe. Dyddiad cynrychiolaeth: 5 Rhagfyr 2008.
30/09/08