Adolygiadau

Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
01/11/17
Arolygon Ffiniau

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn cynnal arolwg o Ffiniau Tua’r Môr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

13/06/17
Arolygon Ffiniau

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r Ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

25/01/17
Arolygon Cymunedol
Ffiniau Cymunedol yn Sirol Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot.
31/03/16
Arolygon Cymunedol
Ffiniau Cymunedol yn y Ddinas a Sir Caerdydd.
22/02/16
Arolygon Cymunedol
Ffiniau Cymunedol yn Sirol Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot.
26/11/15
Arolygon Cymunedol
Ffiniau Cymunedol Sir y Fflint.
06/10/15
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Bwrdeistrefol Rhondda Cynon Tâf.
09/07/15
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
02/12/14
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
10/12/13
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.
19/11/13
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
17/06/13
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Tor-faen.
29/01/13
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
14/06/12
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
22/05/12
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Benfro.
02/11/11
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
20/09/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
20/06/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir y Fflint.
08/06/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
24/05/11