Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
26/06/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot.
20/06/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Dinas a Sir Abertawe.
04/05/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
03/05/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
04/04/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
27/03/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Powys.
28/02/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
01/02/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
23/01/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
16/01/18
Arolygon Ffiniau

Ffiniau Tua'r Môr Bae Abertawe


Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn cynnal arolwg o Ffiniau Tua’r Môr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

07/11/17
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
01/11/17
Arolygon Ffiniau

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn cynnal arolwg o Ffiniau Tua’r Môr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

13/06/17
Arolygon Ffiniau

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r Ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

25/01/17
Arolygon Cymunedol
Ffiniau Cymunedol yn Sirol Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot.
31/03/16
Arolygon Cymunedol
Ffiniau Cymunedol yn y Ddinas a Sir Caerdydd.
22/02/16
Arolygon Cymunedol
Ffiniau Cymunedol yn Sirol Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot.
26/11/15
Arolygon Cymunedol
Ffiniau Cymunedol Sir y Fflint.
06/10/15
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Bwrdeistrefol Rhondda Cynon Tâf.
09/07/15
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
02/12/14