Adolygiadau

Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr aroleg etholiadol yn Merthyr Tudful
29/10/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol ym Mhen-y-bont ar Ogwr
02/10/19
Arolygon Etholiadol
Cynigion drafft ar gyfer arolwg etholiadol Sir Y Fflint
29/08/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Gaerfyrddin
21/08/19
Arolygon Etholiadol

Mae’r Comisiwn yn gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ynys Mon gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

 

19/07/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Benfro
11/07/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Dinas a Thref Abertawe.

 

04/07/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Dinas a Sir Abertawe.

04/07/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Ddinbych
19/06/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 

18/06/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr Arolwg Etholiadol yn Ceredigion
31/05/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol Conwy
23/05/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer – Bwdeistref Sirol Bro Morgannwg
08/05/19
Arolygon Etholiadol
Cynigion drafft ar gyfer arolwg etholiadol Merthyr Tudful
16/04/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr aroleg etholiadol yn Blaenau Gwent
10/04/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
02/04/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr aroleg etholiadol yn Powys
21/03/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Caerffili
07/03/19
Arolygon Cymunedol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg cymunedol yn Sir Fynwy
31/01/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer – Dinas Casnewydd
30/01/19