Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 

18/06/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr Arolwg Etholiadol yn Ceredigion
31/05/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol Conwy
23/05/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer – Bwdeistref Sirol Bro Morgannwg
08/05/19
Arolygon Etholiadol
Cynigion drafft ar gyfer arolwg etholiadol Merthyr Tudful
16/04/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr aroleg etholiadol yn Blaenau Gwent
10/04/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
02/04/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr aroleg etholiadol yn Powys
21/03/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Caerffili
07/03/19
Arolygon Cymunedol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg cymunedol yn Sir Fynwy
31/01/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer – Dinas Casnewydd
30/01/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer – Bwdeistref Sirol Pen-y-bont a’r Ogwr
15/01/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
21/12/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Sir Gwynedd.
18/12/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir y Fflint.
01/11/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
15/10/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
14/09/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
11/09/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.
29/08/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
30/07/18