The commission conducts three types of review as follows (click the links for more information):

You can see all the reviews below or filter by type.

Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer – Bwdeistref Sirol Pen-y-bont a’r Ogwr
15/01/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
21/12/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Sir Gwynedd.
18/12/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir y Fflint.
01/11/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
15/10/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
14/09/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
11/09/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.
29/08/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
30/07/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
26/06/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot.
20/06/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Dinas a Sir Abertawe.
04/05/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
03/05/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
04/04/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
27/03/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Powys.
28/02/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
01/02/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
23/01/18
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
16/01/18
Arolygon Ffiniau

Ffiniau Tua'r Môr Bae Abertawe


Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn cynnal arolwg o Ffiniau Tua’r Môr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

07/11/17