Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
02/12/14
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
10/12/13
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.
19/11/13
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
17/06/13
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Tor-faen.
29/01/13
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
14/06/12
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
22/05/12
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Sir Benfro.
02/11/11
Arolygon Cymunedol
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
20/09/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
20/06/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir y Fflint.
08/06/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
24/05/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Powys.
30/03/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
03/03/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Fynwy.
28/02/11
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd.
08/11/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
02/11/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
09/09/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
31/08/10
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir a Dinas Casnewydd.
31/08/10