Arolygon Cymunedol

08/01/19

Bydd adroddiad ar arolwg o'r fath a gynhelir gan brif gyngor yn cael ei gyflwyno i'r Comiswn. Gall y Comiswn wedyn gyflwyno cynigion i Llywodraeth Cymru. Ar ôl cyhoeddi adroddiad y Comiswn bydd cyfnod o chwech wythnos pan y gellir cyflwyno cynrychioliadau i Llywodraeth Cymru.

Yn ystod cyfnod cynnar yr arolygon ac ar ôl cyhoeddi'r cynigion drafft, croesawa'r Comisiwn sylwadau gan bobl sydd â diddordeb yn yr arolwg. Noder y dylid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig (drwy'r post neu e-bost) cyn y dyddiad a nodwyd. Yn unol â'n polisïau ar ddidwylledd, gallem ni gyhoeddi'r sylwadau a dderbyniwn. Fel arfer, cyhoeddir enw a chyfeiriad (neu ran o'r cyfeiriad) yr awdur ynghyd â'r ymateb, gan fod hyn yn rhoi hygrededd i'r ymarfer ymgynghori. Os nad yw'r ymatebydd yn dymuno cael eu hadnabod yn y modd yma, gofynnwn fod hyn yn cael ei nodi'n benodol yn yr ymateb.