Ceredigion

07/12/99
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

7 Rhagfyr 1999.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3278 (W.316) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.