Casnewydd

20/12/99
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

20 Rhagfyr 1999.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3276 (W.314) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.