Ynys Môn

02/12/98
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

2 Rhagfyr 1998.

Canlyniad

Dim newid, Cytunwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 15 Hydref 1999.