Sir Benfro

02/12/14
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

12 Rhagfyr 2014.

Canlyniad

Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi penderfynu i peidio gwneud Gorchmynion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys a Thorfaen cyn yr etholiadau lleol yn 2017.