Abertawe

19/11/96
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

19 Tachwedd 1996.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3261 ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.