01/11/17
Arolygon Etholiadol

Byddai'r Comisiwn yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ddinbych gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 1 Tachwedd 2017 ac yn cau ar 23 Ionawr 2018. 

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ddinbych. Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach ar gyfer gwneud sylwadau a chyflwyniadau.