Sir Gaerfyrddin

19/11/13
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

19 Hydref 2013.

Canlyniad

Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi penderfynu i peidio gwneud Gorchmynion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys a Thorfaen cyn yr etholiadau lleol yn 2017.