Torfaen

29/10/99
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

29 Hydref 1999.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3279 (W.317) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.