Conwy

22/10/97
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

22 Hydref 1997.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3137 ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.