Sir Gaerfyrddin

17/10/96
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

17 Hydref 1996.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3136 ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.