Gwynedd

29/09/98
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

29 Medi 1998.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3274 (W.312) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.