Castell-nedd Port Talbot

25/09/96
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

25 Medi 1996.

Canlyniad

Dim newid, Cadarnhad gan yr Ysgrifennydd Gwladol 15 Awst 1997.