Wrecsam (arolwg pellach)

29/09/08
Arolygon Cymunedol

Mae fersiynau wedi'u hargraffu o'r adroddiadau (gyda mapiau) ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Comisiwn.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 2009 No.2718 (W.230) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.

Lawrlwytho Dogfen
Cyfarwyddyd59.07 KB
Atodiad 3381.55 KB
Atodiad D132.86 KB