Castell-nedd Port Talbot

19/09/06
Arolygon Cymunedol

Mae fersiynau wedi'u hargraffu o'r adroddiadau (gyda mapiau) ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Comisiwn.

Canlyniad

Dim newid. Cytunwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 19 Medi 2006.

Lawrlwytho Dogfen
Cynigion574.33 KB
Map673.63 KB
Atodiad C186.2 KB
Atodiad D777.67 KB
Atodiad E464.47 KB
Atodiad F223.94 KB
Atodiad G257.55 KB
Atodiad H226.43 KB
Atodiad I352.62 KB
Atodiad J301.44 KB
Atodiad K340.19 KB
Atodiad L350.02 KB
Atodiad M268.07 KB
Atodiad N207.55 KB
Atodiad O234.8 KB