Sir Ddinbych

08/08/97
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

8 Awst 1997.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3139 ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.