Cynigion Drafft Abertawe

04/07/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Dinas a Thref Abertawe.

 

Gallwch weld y cynigion ar y porth cyswllt, eu cymharu â'r trefniadau presennol a gwneud unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

 

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 11 Gorffennaf 2019 ac yn cau ar 02 Hydref 2019.

 

Ar ôl y dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn ystyried yr holl sylwadau derbyniwyd, yn paratoi Argymhellion Terfynol ac yn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â'r porth ymgynghori, gellir anfon sylwadau yn ystod y cyfnod hwn at:

 

ymholiadau@ffiniau.cymru

neu

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Tŷ Hastings

Caerdydd

CF24 0BL