Rhondda Cynon Taf

30/07/18
Arolygon Etholiadol

Byddai'r Comisiwn yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 01 Awst 2018 ac yn cau ar 23 Hydref 2018. 

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach ar gyfer gwneud sylwadau a chyflwyniadau.