Caerdydd

24/06/98
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

24 Mehefin 1998.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3271 ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.